Imam Muslim: Kitab Iman Bab: 4-8

Shahih Muslim

-Imam Muslim-
Kitab Iman
Bab 4: Iman menyebabkan masuk surga dan barang siapa menjalankan apa yang diperintahkan, niscaya ia akan masuk surga
Hadis riwayat Abu Ayyub Al-Anshari Radhiyallahu ‘anhu : ia berkata:Bahwa Seorang badui menawarkan diri kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam perjalanan untuk memegang tali kekang unta beliau. Kemudian orang itu berkata: Wahai Rasulullah atau Ya Muhammad, beritahukan kepadaku apa yang dapat mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak segera menjawab. Beliau memandang para sahabat, seraya bersabda: Ia benar-benar mendapat petunjuk. Kemudian beliau bertanya kepada orang tersebut: Apa yang engkau tanyakan? Orang itu pun mengulangi perkataannya. Lalu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu, mendirikan salat, menunaikan zakat dan menyambung tali persaudaraan. Sekarang, tinggalkanlah unta itu.
Bab 6: Perintah beriman kepada Allah dan rasul-Nya, hukum-hukum agama, seruan, bertanya, memeliharanya dan menyampaikannya kepada orang lain
Hadis riwayat Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata:Rombongan utusan Abdul Qais datang menemui Rasulullah صلی الله عليه وسلم lalu berkata: Wahai Rasulullah, kami berasal dari dusun Rabiah. Antara kami dan engkau, terhalang oleh orang kafir Bani Mudhar. Karena itu, kami tidak dapat datang kepadamu kecuali pada bulan-bulan Haram (yaitu Zulkaidah, Zulhijah, Muharam dan Rajab). Karena itu, perintahkanlah kami dengan sesuatu yang dapat kami kerjakan dan kami serukan kepada orang-orang di belakang kami. Rasulullah صلی الله عليه وسلم bersabda: Aku memerintahkan kepada kalian empat hal dan melarang kalian dari empat hal. (Perintah itu ialah) beriman kepada Allah kemudian beliau menerangkannya. Beliau bersabda: Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat dan memberikan seperlima harta rampasan perang kalian. Dan aku melarang kalian dari arak dubba’ (arak yang disimpan dalam batok), arak hantam (arak yang disimpan dalam kendi yang terbuat dari tanah, rambut dan darah), arak naqier (arak yang disimpan dalam kendi terbuat dari batang pohon) dan arak muqayyar (arak yang disimpan dalam potongan tanduk).
Bab 7: Ajakan kepada dua kalimat syahadat dan syariat-syariat Islam
Hadis riwayat Muaz رضي الله عنه, ia berkata:Rasulullah صلی الله عليه وسلم mengutusku, beliau bersabda: Engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab. Karena itu, ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka salat lima waktu dalam sehari semalam. Kalau mereka taat, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka membayar zakat, yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka. Jika mereka taat, maka waspadalah terhadap harta pilihan mereka. Dan takutlah engkau dari doa orang yang dizalimi, karena doa itu tidak ada sekat dengan Allah Taala.
Bab 8: Perintah memerangi manusia hingga mereka mengucap “laa ilaaha illallaah Muhammadur Rasuulullaah”, mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan beriman kepada semua yang dibawa oleh Rasulullah صلی الله عليه وسلم siapa melakukan semua itu, maka akan terpelihara diri dan hartanya kecuali dengan alasan yang benar, memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat atau enggan menunaikan hak-hak Islam yang lain dan kepedulian imam terhadap syiar-syiar Islam
Hadis riwayat Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata:Ketika Rasulullah صلی الله عليه وسلم wafat dan kekhalifahan digantikan oleh Abu Bakar, sebagian masyarakat Arab kembali kepada kekufuran. (Ketika Abu Bakar ingin memerangi mereka), Umar bin Khathab berkata kepada Abu Bakar: Kenapa engkau memerangi manusia (orang-orang murtad), bukankah Rasulullah صلی الله عليه وسلم telah bersabda: Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan: Laa ilaaha illallah. Barang siapa telah mengucapkan: Laa ilaaha illallah berarti harta dan dirinya terlindung dariku, kecuali dengan sebab syara, sedangkan perhitungannya terserah pada Allah. Abu Bakar menanggapi: Demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan memberikan zakat binatang ternak kepadaku yang sebelumnya mereka bayar kepada Rasulullah صلی الله عليه وسلم, niscaya aku akan perangi mereka karena tidak membayar zakat binatang ternak.
Sumber: http://hadith.al-islam.com/Bayan/ind/       

Source: Hadits

Tags: artikel islami

author
Author: 

  Related Post "Imam Muslim: Kitab Iman Bab: 4-8"

  Asbabun Nuzul: Surah Al Baqarah 177
  Terjemahan Surah Al baqarah 177 :Bukanlah menghadapkan
  FIQH: Mengenal Ilmu Fiqh
  Ada banyak teropong ilmu Islam yang bisa
  Fatwa Syar’iyyah Seputar Hukum Berafiliasi Kepada Gerakan ‘Freemasonry
  Aliran-aliran Dan Sekte-sekte, Fatwa Syar'iyyah Seputar Hukum
  Download E-Book Kitab Kuning
  Download Kitab Kuning.HIROSATUS SIYAHAHHATTA LA TAKUUNA TILAWATIKA

  Leave a reply "Imam Muslim: Kitab Iman Bab: 4-8"