Imam Bukhari : Bab 18: Jika masuk Islam tidak dengan sebenar-benarnya tetapi karena ingin selamat

Shahih Bukhari
Kitab Iman
Bab 18: Jika masuk Islam tidak dengan sebenar-benarnya tetapi karena ingin selamat atau karena takut dibunuh. Hal tersebut dapat terjadi, karena Allah telah berfirman, “Orang-orang Badui itu berkata, ‘Kami telah beriman.’ Katakanlah (wahai Muhammad), ‘Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, ‘Kami telah tunduk.” (al-Hujuurat: 14). Dan, jika masuk Islam dengan sebenar-benarnya, maka hal itu didasarkan pada firman Allah, “Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam” (Ali Imran: 19), “Dan barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima (agama itu) daripadanya.”(Ali-Imran: 85)
21. Dari Sa’ad رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلی الله عليه وسلم memberikan kepada sekelompok orang, dan Sa’ad sedang duduk, lalu Rasulullah صلی الله عليه وسلم meninggalkan seorang laki-laki (Beliau tidak memberinya, dan 2/131). Lelaki itu adalah orang yang paling menarik bagi saya (lalu saya berjalan menuju Rasulullah صلی الله عليه وسلم dan saya membisikkan kepadanya) lantas saya berkata, “wahai Rasulullah, ada apakah engkau terhadap Fulan? Demi Allah saya melihat dia seorang mukmin.” Beliau berkata, “Atau seorang muslim.” Saya diam sebentar, kemudian apa yang saya ketahui dari Beliau itu mengalahkan saya, lalu saya ulangi perkataan saya. Saya katakan, “Ada apakah engkau terhadap Fulan? Demi Allah saya melihatnya sebagai sebagai seorang mukmin.” Beliau berkata, “Atau seorang muslim”. Saya diam sebentar, kemudian apa yang saya ketahui dari Beliau mengalahkan saya, dan Rasulullah صلی الله عليه وسلم mengulang kembali perkataannya. (Dan dalam satu riwayat disebutkan: kemudian Rasulullah صلی الله عليه وسلم menepukkan tangannya di antara leher dan pundakku). Kemudian beliau bersabda, “(Kemarilah) wahai Sa’ad! Sesungguhnya saya memberikan kepada seorang laki-laki sedang orang lain lebih saya cintai daripada dia, karena saya takut ia dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka.”
Abu Abdillah berkata, “Fakubkibuu ‘dibolak-balik’. Mukibban, seseorang itu akabba apabila tindakannya tidak sampai menjadi kenyataan terhadap seseorang lainnya. Apabila tindakan itu terjadi dalam kenyataan, maka saya katakan, “Kabbahul-Laahu bi wajhihi ‘Allah mencampakkan wajahnya’, wa kababtuhu ana ‘dan saya mencampakkannya’.” [Abu Abdillah berkata, “Shalih bin Kaisan[13] lebih tua daripada az-Zuhri, dan dia telah mendapati Ibnu Umar” 2/132].

[13] Saya katakan, “Yakni yang disebutkan pada salah satu jalan periwayatan hadits ini.”
Sumber: Ringkasan Shahih Bukhari – M. Nashiruddin Al-Albani – Gema Insani Press (HaditsWeb)

Source: Hadits

Tags: artikel islami

author
Author: 

  Related Post "Imam Bukhari : Bab 18: Jika masuk Islam tidak dengan sebenar-benarnya tetapi karena ingin selamat"

  Asbabun Nuzul: Surah Al Baqarah 177
  Terjemahan Surah Al baqarah 177 :Bukanlah menghadapkan
  FIQH: Mengenal Ilmu Fiqh
  Ada banyak teropong ilmu Islam yang bisa
  Fatwa Syar’iyyah Seputar Hukum Berafiliasi Kepada Gerakan ‘Freemasonry
  Aliran-aliran Dan Sekte-sekte, Fatwa Syar'iyyah Seputar Hukum
  Download E-Book Kitab Kuning
  Download Kitab Kuning.HIROSATUS SIYAHAHHATTA LA TAKUUNA TILAWATIKA

  Leave a reply "Imam Bukhari : Bab 18: Jika masuk Islam tidak dengan sebenar-benarnya tetapi karena ingin selamat"