Shahih Bukhari Bab 2: Perkara-Perkara Iman

Kitab Iman

Bab 2: Perkara-Perkara Iman dan firman Allah, “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. “(al-Baqarah: 177) Dan firman Allah, “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman.” (al-Mu’miniin: 1)
6. Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu mengatakan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Iman itu ada enam puluh lebih cabangnya, dan malu adalah salah satu cabang iman.”[10]

[10] Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dengan lafal Sab’uuna ‘tujuh puluh’, dan inilah yang kuat menurut pendapat saya, mengikuti pendapat Al-Qadhi Iyadh dan lainnya, sebagaimana telah saya jelaskan dalam Silsilatul Ahaditsish Shahihah (17).
Sumber: Ringkasan Shahih Bukhari – M. Nashiruddin Al-Albani – Gema Insani Press (HaditsWeb)

Source: Hadits

Tags: artikel islami hadist iman shahih shahih bukhari

author
Author: 

  Related Post "Shahih Bukhari Bab 2: Perkara-Perkara Iman"

  Melaksanakan Perintah Sesuai Kemampuan
  Melaksanakan Perintah Sesuai Kemampuan       Dari
  Memerangi Manusia Yang Tidak Melaksanakan Shalat Dan Mengeluarkan Zakat
  Memerangi Manusia Yang Tidak Melaksanakan Shalat Dan
  Artikel Islam : Menjinakkan Kesombongan
   Menjinakkan Kesombongan   1. Bismillahirrohmanirrohim . Allah swt,
  IMAM MUSLIM: KITAB IMAN (mencintai sahabat Ansar termasuk iman)
  Bab 25: Menjelaskan makna sabda Nabi Shallallahu

  Leave a reply "Shahih Bukhari Bab 2: Perkara-Perkara Iman"